Obecně se dá říci, že od jisté doby člověku vznikla potřeba ohrazovat určitá místa, nejčastěji kolem svého příbytku. Důvody proto vznikly patrně v souvislosti s chovem užitkových zvířat. Po původní fázi, kdy se využívalo patrně polodivokých zvířat například k získání mléka, srsti, nebo nakonec i masa, došle technologie využití domestikovaných zvířat tak daleko, že zvířata bylo nutno shromažďovat u obydlí tak, aby se nemohla volně pohybovat krajinou. Proto také vznikaly první primitivní ohrady.

Další stupeň

Se shromažďováním dobytka souvisela zanedlouho i jeho ochrana. Nejen před divou zvěří, ale také před jinými lidmi. Situace nakonec dospěla do stádia, kdy bylo nutno chránit příbytky i dobytek a to nejen ohradami, ale dokonce pevnými ploty, které nedovolovaly proniknout do daného ohrazeného území. To zůstalo dodnes. Nejmodernějším stupněm takové ochrany pozemku jsou dnes takzvané betonové ploty .

Ohrazení
4.5 (90%)2

Komentáře nejsou povoleny.